TRƯỜNG MN VIÊN SƠN

Tuyên truyền tới cha mẹ học sinh biết được chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho học sinh mầm non trong những ngày nghỉ dịch ở nhà.

Tên giáo viên thực hiện: AN THỊ PHƯƠNG THUÝ.

Năm học: 2019-2020.