• NGUYỄN THỊ MINH TOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989927097
  • Email:
   minhtoan1976sthn@gmail.com
 • PHẠM THỊ THU HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0364041485
  • Email:
   phamnguyen1968@gmail.com
 • ĐỖ THỊ KIM HUỆ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0975127801
  • Email:
   dokimhue83st@gmail.com
 • ĐỖ THỊ THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
   0986642905
  • Email:
   Dothao2989@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0384483331
  • Email:
   phuongnhungmnvs@gmail.com
 • ĐỖ ANH TÚ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0972052025
 • DƯƠNG THỊ HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0985276490
  • Email:
   keomutst90@gmail.com
 • ĐỖ THỊ MINH TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Điện thoại:
   0914845704
  • Email:
   minhtrangphuthinh2019@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ HOA MAI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0352683219
  • Email:
   maichivs91@gmail.com
 • VÌ THỊ MINH THOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947321985
  • Email:
   tangvantit28@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ TUYẾT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0394138589
  • Email:
   tuyet90vs@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 73
Tháng trước : 3.609